Over Assurance

  • ENSIA audits voor gemeenten: Onze IT-auditors controleren de verantwoording die de gemeente jaarlijks aflegt over de informatieveiligheid in het jaarverslag en in de collegeverklaring, zowel aan de gemeenteraad als aan andere overheidsinstanties.
  • Third Party Mededeling (TPM): dit is een verklaring die een onafhankelijke auditor geeft over de kwaliteit van de ICT-dienstverlening en – beheersing van een organisatie. Hierbij zijn 3 partijen betrokken: de eerste partij is de producent/leverancier, de tweede partij is de klant/afnemer en de derde partij is de onafhankelijke auditor. De IT-auditor toetst opzet, bestaan en werking van processen.
  • SOC I en II audits: deze audits volgen de richtlijnen van het American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). De standaard is ontstaan om de beheersmaatregelen van uitbestede processen door een onafhankelijke auditor te laten beoordelen. Dit kan gaan over opzet en bestaan (type I) en over de werking (type II) van beheersmaatregelen.

Advies nodig of een afspraak maken?