Missie en kernwaarden van At Risk Advies

Het is van levensbelang dat uw informatiesystemen niet uitvallen en tegen cyberattacks bestand zijn. Het is belangrijk dat u aan uw ketenpartners kunt aantonen dat uw organisatie betrouwbaar en veilig is en daarmee een goede partner.

Wij bieden oplossingen voor het vergroten van de betrouwbaarheid, weerbaarheid en continuïteit van uw systemen. Dat doen we door technische, organisatorische en procedurele maatregelen te implementeren en het bewustzijn bij uw medewerkers te vergroten.

Onze missie is:

  • Betrouwbare en veilige informatiesystemen en -processen creëren voor onze klanten.
  • De digitale weerbaarheid van onze klanten vergroten.

Onze kernwaarden zijn:

  • Vakmanschap
  • Passie
  • Open en helder
  • Nuchter en direct

Advies nodig of een afspraak maken?