Afhankelijkheid vitale processen en diensten in Nederland

Alle vitale processen en diensten in Nederland zijn afhankelijk van netwerk- en informatiesystemen.

Door het bijna geheel verdwijnen van analoge alternatieven en de afwezigheid van terugvalopties is de afhankelijkheid van gedigitaliseerde processen en systemen zo groot geworden dat aantasting hiervan zal leiden tot maatschappij-ontwrichtende schade.

In Februari 2020 verscheen het Nationaal Crisisplan Digitaal. Dit plan helpt de vertaalslag te maken van de crisisaanpak op nationaal niveau naar operationeel uitgewerkte plannen en draaiboeken voor uw eigen organisatie. Doel is op basis van het landelijk plan een eigen specifiek crisisscenario samen te stellen, compleet met uw bedrijfsspecifieke risico’s, tijdlijnen en maatregelen. Ontwikkeling van een eigen crisisplan is samen met het oefenen van het plan, essentieel om uw bedrijf weerbaar te maken tegen een crisis.