ENSIA helpt gemeenten verantwoording afleggen

ENSIA helpt gemeenten in één keer verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIO. Met ENSIA sluit de verantwoording over informatieveiligheid aan op de planning en control-cyclus van de gemeente. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de informatieveiligheid van hun gemeente en kan het beter sturen en verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.

ENSIA structureert ook de verticale verantwoording richting de rijksoverheid, over de Basisregistratie Personen (BRP) en Reisdocumenten, Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie Ondergrond (BRO) en de Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI). 2019 was voor ENSIA het overgangsjaar naar de invoering van de BIO. Per 1 juli 2020 start het eerste jaar waarin de verantwoording volledig onder de BIO plaatsvindt.

Een NOREA gecertificeerde Register EDP-auditor moet ‘assurance’ geven over de in de collegeverklaring opgenomen toelichting op Suwinet en DigiD.